Weryfikacja

Weryfikacja

Krótka instrukcja wypełniania książeczki oraz procesu weryfikacji.

Odznaki zdobywa się po kolei, najpierw popularna, potem brązowa i tak dalej. Osobno dla każdego obszaru, tj. Sudetów, Karpat, Gór Świętokrzyskich itd.

Czyli – przykładowo – można zdobyć popularną w Sudetach, popularną i brązową w Karpatach, a w Górach Świętokrzyskich popularną, brązową i srebrną.

Nie trzeba weryfikować się od razu jak tylko zdobędzie się wystarczającą liczbę obiektów np. dla odznaki popularnej. Można zbierać dalej i zgłosić się do weryfikacji – przykładowo – po osiągnięciu poziomu na odznakę brązową. Wówczas weryfikujemy za jednym zamachem i popularną i brązową, np. dla Sudetów lub Karpat.

Książeczka papierowa czy elektroniczna?

Weryfikacja może nastąpić na jeden z dwóch sposobów, czyli na podstawie:

1. Książeczki papierowej, którą otrzymujesz w po zakończeniu rejestracji – wypełniasz i wysyłasz do nas pocztą

albo

2. Książeczki „elektronicznej”, właściwej dla obszaru Polski lub Czech, dostępnej do pobrania tutaj, która jest arkuszem programu Excel – wysyłasz do nas e-mailem.

Co wybrać – książeczkę papierową czy elektroniczną? To Twój wybór, zrób tak jak Ci wygodniej. 

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem programu, polecamy rejestrację elektroniczną – prześlij do nas wypełniony plik książeczki elektronicznej, a my dalej poprowadzimy Cię zarówno przez proces rejestracji i od razu weryfikacji. W ich wyniku dostaniesz pakiet startowy od razu ze zdobytymi odznakami.

Jak wypełniać książeczkę odznak?

Aby przygotować weryfikację swoich zdobyczy, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1

a. Odszukaj obiekt na odpowiedniej liście w książeczce „Wieże Widokowe Gór i Pogórzy”. W książeczce papierowej lista obiektów w Sudetach zaczyna się na stronie 7, lista obiektów w Karpatach na stronie 13, zaś w Górach Świętokrzyskich na stronie 19. W książeczce elektronicznej wszystkie trzy listy są umieszczone jedna pod drugą.

b. Lista obiektów, które można weryfikować, będzie rosnąć – jej aktualna wersja jest zawsze dostępna na stronie WYKAZ. Z przyczyn oczywistych nowo dodane do wykazu obiekty nie znajdą się w już wydrukowanych papierowych książeczkach. Jeżeli chcesz przedstawić do weryfikacji obiekt, który jest w WYKAZIE na stronie www, ale nie ma go w książeczce, dopisz go na końcu odpowiedniej listy w książeczce, koniecznie podając jego Nr, Nazwę i Wysokość – przepisz te dane z WYKAZU na stronie. Pamiętaj, aby obiekty w Sudetach dopisywać do listy sudeckiej, karpackie do karpackiej, a świętokrzyskie do listy świętokrzyskiej.

Ważne – weryfikujemy wyłącznie obiekty, którą SĄ WPISANE DO WYKAZU na stronie. Dopisując taki obiekt do swojej książeczki (o ile go tam już nie ma!) koniecznie przepisz jego numer z tabeli w WYKAZIE (np. L-3 lub T-2).

Krok 2

W odpowiednim wierszu wpisz datę odwiedzenia obiektu – w kolumnie Data.
Wystarczy jeżeli podasz miesiąc i rok. Tam jest trochę mało miejsca, więc dzień można sobie darować.

Krok 3

Sprawdź jakie masz poświadczenie / dowód wizyty w lub przy obiekcie. W zależności od tego co to jest, w kolumnie Poświadczenie wpisz:

– „str. ………..” – jeżeli w dalszej części książeczki, na stronach potwierdzeń terenowych (od str. 22), masz np. pieczątkę z obiektu lub jego najbliższej okolicy. Dopisz nr strony, na której znajduje się to potwierdzenie.

– „zdjęcie” – jeżeli masz zdjęcie pokazujące Ciebie na tle obiektu lub jego charakterystycznej części.

– „ks. …………… str. …………..” – jeżeli potwierdzenie Twojej wizyty znajduje się w innej książeczce odznak, np. w książeczce GOT, KGP itp. Podaj informację co to za książeczka, np. „GOT PTTK”, „GOT PTT”, „KGP”, „Diadem” itp. oraz numer strony w tej książeczce.

– „ślad” – jeżeli dysponujesz zapisanym śladem GPS swojej wędrówki do lub od obiektu.

– „kronika” – jeżeli wizyta jest udokumentowana w prowadzonej przez Ciebie kronice wycieczek.

– „odznaka ……” – jeżeli masz zweryfikowaną uznaną odznakę górską, której zdobycie uzależnione jest od obecności przy danym obiekcie. Podaj w tym polu nazwę zdobytej odznaki. Jako poświadczenie będzie służyć pieczątka weryfikacji lub dyplom uzyskania odznaki. Na przykład obecność na Wielkiej Sowie jest niezbędna do zdobycia odznaki Korona Sudetów – jeżeli masz już tę odznakę, to od razu uznamy obiekt S-37 Wielka Sowa za zaliczony. 

Krok 4

Sprawdź czy masz możliwość zrobienia zdjęć lub skanów zidentyfikowanych w poprzednim kroku poświadczeń – pieczątek z innych książeczek, dyplomów uzyskania innych odznak, poszczególnych stron książeczek innych odznak, stron własnych kronik. Chodzi o to, aby być gotowym do przesłania nam poświadczeń, kiedy o nie poprosimy.

Uwaga – nie wysyłaj do nas wszystkich zdjęć/skanów poświadczeń jakie masz. Potrzebować będziemy jedynie niektórych z nich. Szczegóły w kolejnych Krokach.

Bardzo ważne – prześlesz do nas tylko wersję elektroniczną swoich poświadczeń. Nie wysyłaj ich w oryginale…! Tak jest łatwiej i – w szczególności – bezpieczniej. Zawsze jest ryzyko, że wysłane przez Ciebie pocztą książeczki i inne cenne dla Ciebie artefakty mogą się w drodze uszkodzić lub – co najgorsze – zagubić. Dlatego nie chcemy abyście przesyłali do nas oryginały Waszych poświadczeń, o ile nie znajdują się one w naszej wieżowej książeczce odznak. W kolejnych krokach prześlecie do nas ich wersje elektroniczne, nie wypuszczając z rąk oryginałów Waszych pamiątek.

Jak zgłosić się do weryfikacji?

Krok 5

Jeżeli korzystasz z książeczki elektronicznej, wyślij ją e-mailem na adres podany w arkuszu.

Jeżeli natomiast korzystasz z książeczki papierowej, wyślij nam pocztą swoją książeczkę „Wieże Widokowe Gór i Pogórzy”. 

Carto Odznaki Turystyczne
Skrytka pocztowa nr 11
UP 78, ul. Belgradzka 42
02-792 Warszawa

Krok 6

Gdy otrzymamy Twoją książeczkę, wkrótce przystąpimy do jej weryfikacji. Oczekuj, że zwrócimy się do Ciebie o przesłanie zdjęć/skanów niektórych wybranych przez nas poświadczeń. Skontaktujemy się z Tobą mailem na adres zgłoszony przy rejestracji do programu. Jeżeli masz już inny adres poczty elektronicznej, wpisz aktualny adres w wysyłanej do nas książeczce.

Krok 7

Po pomyślnej weryfikacji będziemy się z Tobą kontaktować w kwestii koniecznych do opłacenia kosztów i oczywiście w sytuacji gdybyśmy mieli jakieś dodatkowe pytania.

Koszty weryfikacji:
– 20 zł za każdą zweryfikowaną odznakę
– 10 zł na koszty przesyłki
W procesie weryfikacji otrzymasz od nas numer konta do wpłaty lub link do płatności elektronicznych. Nie ma możliwości dokonania płatności gotówką.

Krok 8

Po dokonaniu przez Ciebie opłaty weryfikacyjnej, odeślemy Ci książeczkę oraz zdobyte odznaki.