Wykaz WWGIP

Wykaz obiektów

W tabeli poniżej znajduje się lista dostępnych odznak wraz z liczbą obiektów wymaganą do zdobycia poszczególnych stopni odznaki. Podajemy też linki do wykazów obiektów dla każdej z odznak.

Wieże widokowe gór i pogórzy

Obejmuje polskie góry, pogórza i wyżyny
oraz obszary Niziny Śląskiej i Polesia

Obszar
Liczba obiektów na poszczególne stopnie odznaki
Linki
popularna brązowa srebrna złota platynowa
Sudety 5 15 30 50 75 wykaz
Karpaty 5 15 30 50 75 wykaz
Góry Świętokrzyskie 1 3 5 7 9 wykaz
Wyżyny zachodnie i Nizina Śląska 5 15 30 50 75 wykaz
Wyżyny wschodnie i Polesie 4 12 25 40 50 wykaz
wwgip-400x559