Magurka Wilkowicka

Taras widokowy na Magurce Wilkowickiej – 909 m n.p.m.

Taras na dachu ośrodka narciarstwa biegowego, znajdującego się na czwartym co do wysokości szczycie Beskidu Małego.

Zdjęcia obiektu